BIP
Grafika BIP

Majątek

Kapitał zakładowy Katowickich Wodociągów S.A. wynosi 98 338 000 zł

Majątek Katowickich Wodociągów S.A.: (stan na dzień 31.12.2017 r.)

 • Rzeczowe aktywa trwałe - 194.881.646,03
 • Środki trwałe - 193.231.695,80
  • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 8.059.725,14
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 173.572.209,30
  • urządzenia techniczne i maszyny - 5.152.840,98
  • środki transportu - 4.723.908,81
  • inne środki trwałe - 1.723.011,57
 • Środki trwałe w budowie - 1.649.950,23
   

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2017-10-03 10:43
Aktualizacja publikacji
Jaszkaniec Agnieszka 2022-01-20 11:37
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Jaszkaniec 2022-01-11 11:36
Zatwierdzenie
Agnieszka Jaszkaniec 2022-01-11 11:36
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry