BIP
Grafika BIP
Strona główna/Działalność/Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Katowickich Wodociągów S.A. jest:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
 3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
 4. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
 5. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
 6. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
 7. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
 8. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
 9. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
 10. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
 11. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
 12. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
 13. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych( PKD 42.22.Z)
 14. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)
 15. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99. Z)
 16. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
 17. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
 18. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
 19. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 20. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
 21. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
 22. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 23. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C)
 24. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)
 25. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
 26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 27. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
 28. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
 29. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)
 30. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 31. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
 32. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
 33. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)
 34. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
 35. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
 36. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
 37. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
 38. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59. B)
 39. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)
 40. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
 41. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2017-10-03 10:40
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2017-10-10 12:40
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry