BIP
Grafika BIP

Status prawny

Na mocy Aktu Komercjalizacji z 5 października 2006 roku, z dniem 1 stycznia 2007 roku państwowe Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W wyniku umowy dotyczącej przekazania przez Skarb Państwa pakietu 100 proc. akcji Miastu Katowice, 1 sierpnia 2007 roku Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. stało się jednoosobową spółką Miasta Katowice. 

26 sierpnia 2008 roku Miasto Katowice przekazało część akcji Spółki gminom Mysłowice (3,4%), Siemianowice Śląskie (11,6%), Imielin (4,5%) i Chełm Śląski (2%). 30 października 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę pakietów akcji od Akcjonariuszy: Miasta Mysłowice, Miasta Siemianowice Śląskie, Miasta Imielin oraz Gminy Chełm Śląski. W grudniu 2008 roku Spółka nabyła akcje od Akcjonariuszy w celu ich umorzenia. Jedynym akcjonariuszem Spółki pozostaje Miasto Katowice. 

12 lutego 2010 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2017-10-03 10:39
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2017-10-06 13:08
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry