http://bip.wodociagi.katowice.pl/ Strona główna BIP Mapa witryny
rozmiar czcionki: A A A
(?)
Strona BIP
Strona główna Działalność Przedmiot działalności
Środa, 23.05.2018

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Katowickich Wodociągów S.A. jest: 

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
 3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
 4. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
 5. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
 6. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
 7. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
 8. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
 9. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
 10. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
 11. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
 12. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
 13. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych( PKD 42.22.Z)
 14. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)
 15. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99. Z)
 16. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
 17. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
 18. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
 19. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 20. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
 21. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
 22. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 23. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C)
 24. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)
 25. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
 26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi(PKD 68.20.Z)
 27. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
 28. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne(PKD 71.12.Z)
 29. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)
 30. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 31. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
 32. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
 33. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)
 34. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
 35. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
 36. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
 37. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
 38. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59. B)
 39. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)
 40. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
 41. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
Udostępniający: Marcin Karczmarczyk | Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Jaszkaniec
Czas udostępnienia: 2013-02-21 13:37:15 | Czas wytworzenia: 2013-02-21 13:37:15

Dane teleadresowe

Dane adresowe
Katowickie Wodociągi
Spółka Akcyjna
40-335 Katowice
ul. Obr.Westerplatte 89
www.wodociagi.katowice.pl

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta
Poniedziałek od 8:00 do 16:00
Wtorek-Piątek od 8:00 do 14:00

Tel.:
Centrala: 32 78 82 600
Dyspozytor: 32 25 64 809,
32 25 65 537
Sekretariat: 32 25 54 810
Fax: 32 78 82 503

E-mail:
kancelaria@wodociagi.katowice.pl
bok@wodociagi.katowice.pl

O spółce
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
KRS: 0000270143
NIP: 634-012-53-82
REGON: 270 544 972
Kapitał zakładowy: 93 972 730 zł
Kapitał wpłacony: 93 972 730 zł

Instrukcja BIP :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Webmaster :: Statystyka stron
Odwiedzin na tej stronie: 4126, Rejestr zmian