do góry
Biuletyn Informacji Publicznej - Wodociągi Katowickie Spółka Akcyjna

Brak ofert pracy

Katowickie Wodociągi S.A. to spółka miejska świadcząca usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice. Eksploatuje ponad 1000 km sieci wodociągowej i 750 km sieci kanalizacyjnej, prowadzi również eksploatację czterech oczyszczalni ścieków.

Aktualnie brak ofert pracy

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Karczmarczyk Marcin2019-08-20 14:05:16
  • Aktualizacja publikacji:Jaszkaniec Agnieszka2020-07-31 11:19:43
  • Wytworzenie publikacji:Jaszkaniec Agnieszka2020-07-31 11:19:43
  • Zatwierdzenie informacji:Jaszkaniec Agnieszka2020-07-31 11:19:43